Skip to main content

De novo sequencing and analysis of the Ulva linza transcriptome to discover putative mechanisms associated with its successful colonization of coastal ecosystems.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Lehnert, Erik M.; Walbot, Virginia
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4101353
PubMed Central
by Chen, Bin; Zhang, Yu-Juan; He, Zhengbo; Li, Wanshun; Si, Fengling; Tang, Yao; He, Qiyi; Qiao, Liang; Yan, Zhentian; Fu, Wenbo; Che, Yanfei
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4105132
PubMed Central
by Wu, Cheng-Han; Tsai, Mong-Hsun; Ho, Chia-Chuan; Chen, Chien-Yu; Lee, Hsuan-Shu
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3702472
PubMed Central
by An, Jing; Shen, Xuefeng; Ma, Qibin; Yang, Cunyi; Liu, Simin; Chen, Yong
texts
eye 52
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4057336
PubMed Central
by Li, Xiaobai; Luo, Jie; Yan, Tianlian; Xiang, Lin; Jin, Feng; Qin, Dehui; Sun, Chongbo; Xie, Ming
texts
eye 60
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3877369
PubMed Central
by Kumar, Mukesh; Gantasala, Nagavara Prasad; Roychowdhury, Tanmoy; Thakur, Prasoon Kumar; Banakar, Prakash; Shukla, Rohit N.; Jones, Michael G. K.; Rao, Uma
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4011697
PubMed Central
by Francis, Warren R; Christianson, Lynne M; Kiko, Rainer; Powers, Meghan L; Shaner, Nathan C; D Haddock, Steven H
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3655071
PubMed Central
texts
eye 54
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3618134
PubMed Central
by Peng, Yulan; Gao, Xinfen; Li, Renyuan; Cao, Guoxing
texts
eye 41
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3942458
PubMed Central
by Nandety, Raja Sekhar; Kamita, Shizuo G.; Hammock, Bruce D.; Falk, Bryce W.
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3858241